» 2021
Řepka ozimá
HON ha č. LPIS KATASTR HYBRID VÝNOSY
ZA BÍLÝM DOMEM 27,85 5701/15 MORAVANY ARCHITEKT 22,62 q/ha
ZA BÍLÝM DOMEM ŽABÁK 27,99 5701/19 SLEPOTICE ARCHITEKT 22,62 q/ha
ZA BÍLÝM DOMEM JÍLÁK 10,22 5701/8 MORAVANY ARCHITEKT 22,62 q/ha
U ČSAO I. 5,96 4604/3 SLEPOTICE EXOTTER 22,45 q/ha
U ČSAO II. 1,95 4607 MORAVANY EXOTTER 22,45 q/ha
ZA ŠANTRŮČKEM 4,75 4902 LIPEC EXOTTER 30,50 q/ha
ZA DOMKY 14,57 5901/13 LIPEC EXOTTER 30,50 q/ha
HAVLENA U VSI 8,00 5001/4 HOLEŠOVICE EXOTTER 30,50 q/ha
DOLA I. 26,11 3801/1 SLEPOTICE EXOTTER 27,35 q/ha
DOLA II. 28,89 3801/4 SLEPOTICE EXOTTER 27,35 q/ha
DOLA III. 29,84 38015 LIPEC EXOTTER 27,35 q/ha
POD LIPCEM I. 28,44 3801/8 LIPEC EXOTTER 27,35 q/ha
POD LIPCEM II. 29,78 3801/10 LIPEC EXOTTER 27,35 q/ha
VELKÁ LUKA TUROV * 14,87 * 1709/12 TUROV EXOTTER 21,74 q/ha
UHERSKO U HŘBITOVA 8,92 1709/4 UHERSKO EXOTTER 21,74 q/ha
CELKEM V HRUBÉM : 268,14 25,87 q/ha
CELKEM V ČISTÉM : 268,14 24,92 q/ha

Pšenice ozimá
HON ha č. LPIS KATASTR ODRŮDA VÝNOSY
PLATĚNICE ZA HŘBITOVEM 22,89 5402 PLATĚNICE MOCCA 66,02 q/ha
CERADSKÝ KOPEC 24,47 3602/1 PLATĚNICE MOCCA 81,08 q/ha
PROUTNICE 3,52 5401 PLATĚNICE FRISKY 80,86 q/ha
PLAT. LUKA ZA TESAŘEM 20,69 6402/4 PLATĚNICE FRISKY 80,86 q/ha
PLAT. LUKA ZA KOVÁRNOU 29,27 6402/3 PLATĚNICE FRISKY 80,86 q/ha
PLATENSKÁ LUKA 28,04 6402/6 PLATĚNICE FRISKY 80,86 q/ha
PLAT. LUKA HAJSKÝ 22,53 6402/5 PLATĚNICE FRISKY 80,86 q/ha
POD HRÁZÍ 6,03 7405/1 MORAVANSKÝ ORLICE 80,17 q/ha
PRÁŠKOVA ZAHRADA 12,45 7401/7 MORAVANSKÝ ORLICE 80,17 q/ha
PRÁŠ. ZAHRADA U ZAHRADY 19,30 7401/1 MORAVANSKÝ ORLICE 80,17 q/ha
ZA MATOUŠKEM 1,70 7403/5 MORAVANSKÝ ORLICE 80,17 q/ha
ZA ŠLÍMOU 4,24 7402/5 MORAVANSKÝ ORLICE 80,17 q/ha
MORAVANSKÁ LUKA 14,09 6506/2 MORAVANSKÝ ORLICE 81,42 q/ha
MORAVAN. LUKA U REMÍZU 21,51 6506/1 MORAVANSKÝ ORLICE 81,42 q/ha
OKRAJE 9,66 7401 MORAVANSKÝ ORLICE 86,27 q/ha
ZA FOŘTEM 10,05 6505/1 MORAVANSKÝ ORLICE 86,49 q/ha
BEZDĚKOVA 28,87 8408/4 MORAVANSKÝ ORLICE 86,50 q/ha
PŘED ROČKEM 4,77 4601 SLEPOTICE ORLICE 85,71 q/ha
POD KULTURÁKEM 26,98 4701/1 SLEPOTICE ORLICE 85,71 q/ha
POD KULTURÁKEM U STAŇKA 25,67 4701/3 SLEPOTICE ORLICE 85,71 q/ha
STŘEDISKO SLEPOTICE 0,93 4703/1 SLEPOTICE ORLICE 61,29 q/ha
HAVLENA U VSI 16,02 5001/4 HOLEŠOVICE ORLICE 83,15 q/ha
HAVLENA 22,64 5001/7 HOLEŠOVICE ORLICE 83,15 q/ha
HUŠÁRA I. 23,97 3802/4 SLEPOTICE ORLICE 81,87 q/ha
HUŠÁRA II. 26,97 3802/3 SLEPOTICE ORLICE 81,87 q/ha
HUŠÁRA III. 28,31 3802/1 SLEPOTICE ORLICE 81,87 q/ha
POD LETIŠTĚM I. 25,91 3803/1 TUROV ORLICE 78,51 q/ha
POD LETIŠTĚM II. 12,59 3803/3 TUROV ORLICE 78,51 q/ha
TUROVSKÝ VĚTROLAM I. 22,48 3001/15 TUROV ORLICE 82,24 q/ha
TUROVSKÝ VĚTROLAM II. 21,66 3001/16 CHROUSTOVICE ORLICE 82,24 q/ha
U MENTOURA 9,31 8102/3 STRADOUŇ FRISKY 64,53 q/ha
RADHOŠŤ ZA PRODEJNOU 4,10 6902/2 RADHOŠŤ FRISKY 47,30 q/ha
ŠPICE U SEDLIŠŤKY 3,98 7802 SEDLIŠŤKA FRISKY 47,30 q/ha
NAD SMETNÍKEM 3,44 8809 OPOČNO FRISKY 38,41 q/ha
ZA FRANCLINOU VPRAVO 18,70 7705/1 TRUSNOV FRISKY 53,50 q/ha
U TŘÍ KOCOURŮ 3,94 6704 SEDLIŠŤKA FRISKY 23,95 q/ha
NEČESANU KOPEC 13,62 7803/5 SEDLIŠŤKA MOCCA 48,30 q/ha
KLOFANDU KOPEC 14,30 7804/3 SEDLIŠŤKA MOCCA 65,30 q/ha
PÍSNÍK SEDLIŠŤKA 5,59 8807/1 SEDLIŠŤKA MOCCA 46,58 q/ha
PO DOČEKALOVI 2,13 6703 RADHOŠŤ FRISKY 41,37 q/ha
TÝNIŠŤKO POD LESEM 14,83 5702 TÝNIŠŤKO FRISKY 41,37 q/ha
BLATNÍK-PŘÍDĚL 27,49 6701/11 TÝNIŠŤKO FRISKY 55,39 q/ha
CELKEM V HRUBÉM : 659,64 75,79 q/ha
CELKEM V ČISTÉM : 659,64 74,14 q/ha

Pšenice jarní
HON ha č. LPIS KATASTR ODRŮDA VÝNOS
BŘEHA 18,6 5403 PRÁCHOVICE TERCIE 50,56 q/ha
SAD 18,91 4404/5 PLATĚNICE TERCIE 54,60 q/ha
BAHNO 20,50 4403/12 PLATĚNICE TERCIE 61,30 q/ha
U PORODNY U VSI 4,89 4503 PLATĚNICE TERCIE 58,34 q/ha
U PORODNY K TRATI 3,20 4502/2 PLATĚNICE TERCIE 58,34 q/ha
SALAŠ 5,97 4501/3 PLATĚNICE TERCIE 58,34 q/ha
HORKA 9,15 4611/6 PLATĚNICE TERCIE 58,34 q/ha
JIŘIČKO 8,04 3601/1 SLEPOTICE KADRILJ 51,07 q/ha
SLEPOTSKÁ LUKA 28,38 3601/5 SLEPOTICE TERCIE 51,07 q/ha
ZA BÍLÝM DOMEM-JÍLÁK 13,36 5701/8 MORAVANY PEXESO 51,05 q/ha
BĚLEŠOVSKÝ VĚTROLAM 18,34 5901/10 BĚLEŠOVICE PEXESO 73,49 q/ha
ZA KŘÍŽKEM 23,12 5802/1 SLEPOTICE PEXESO 48,78 q/ha
PRAŠIVÁ 17,06 5801 BĚLEŠOVICE PEXESO 57,78 q/ha
U STRADOUNĚ K OSTROVU 7,31 8001/5 STRADOUŇ PEXESO ZAORÁNO
U STRADOUNĚ KE HŘIŠTI 7,09 7005/4 STRADOUŇ PEXESO 30,89 q/ha
POSTRÁNSKÝ PO NOVÁKOVI 8,94 9807/3 OPOČNO PEXESO 38,41 q/ha
POD KOULÍ I. 29,15 8705/1 TRUSNOV TERCIE 38,41 q/ha
POD KOULÍ II. 17,33 8705/6 TRUSNOV PEXESO 38,41 q/ha
ZA FRANCLINOU I. 12,39 7601 TRUSNOV PEXESO 23,95 q/ha
POD TRUSNOVEM 3,80 9601 TRUSNOV KADRILJ 24,41 q/ha
U NAJDUSTU 3,72 9605 TRUSNOV KADRILJ 24,41 q/ha
U LESA K LODRANTU 5,06 8601/2 TRUSNOV KADRILJ 24,41 q/ha
POD HUMNY I. 25,45 8601/1 TRUSNOV KADRILJ 24,41 q/ha
POD HUMNY II. 10,29 8601/5 TRUSNOV KADRILJ 24,41 q/ha
VÁTINA POD LESEM TR. 2,26 8604 TRUSNOV KADRILJ 26,37 q/ha
TRUSNOV POD LESEM I. 26,37 7603/1 TRUSNOV KADRILJ 26,37 q/ha
TRUSNOV POD LESEM II. 4,50 7603/4 TRUSNOV KADRILJ 26,37 q/ha
ZÁBELKA 29,03 7602/1 TRUSNOV PEXESO 33,73 q/ha
JALOVČÍ 12,65 7602/2 TRUSNOV KADRILJ 33,73 q/ha
ŠEJVAL 16,33 6702/5 RADHOŠŤ KADRILJ 23,95 q/ha
ZA ŽIKOU 3,27 7804/7 SEDLIŠŤKA KADRILJ 24,83 q/ha
ZA WAYRAUCHEM II. 13,05 6606 JAROSLAV KADRILJ 28,83 q/ha
NAD ČEKÁRNOU 16,24 5601 TÝNIŠŤKO KADRILJ 35,63 q/ha
POD ČEKÁRNOU 15,46 4703 TÝNIŠŤKO KADRILJ 35,63 q/ha
VÁTINA POD LESEM U RZŮ 3,03 4602 TÝNIŠŤKO KADRILJ 35,63 q/ha
U RZŮ 8,04 4601/1 TÝNIŠŤKO KADRILJ 35,63 q/ha
CELKEM V HRUBÉM : 470,28 43,25 q/ha
CELKEM V ČISTÉM : 470,28 40,02 q/ha

Kukuřice
HON ha č. LPIS KATASTR HYBRID VÝNOS
ZA KUDRNOVOU U HÁJE 21,30 6203/5 PRÁCHOVICE DKC 4070 69,88 q/ha
ZA KUDRNOVOU KOMÁROV 25,23 6203/3 KOMÁROV DKC 4070 69,88 q/ha
ZA KUDRNOVOU U VSI 11,80 6203/16 PRÁCHOVICE DKC 4070 70,31 q/ha
ZA VINAŘEM 4,76 6203/19 PRÁCHOVICE DKC 4070 70,31 q/ha
VEDLE VINAŘE 2,46 6203/7 PRÁCHOVICE DKC 4070 70,31 q/ha
HLÁVEČ U VSI 14,24 5303/1 PRÁCHOVICE DKC 4070 70,31 q/ha
HLÁVEČ 30,00 5303 PRÁCHOVICE DKC 4070 54,47 q/ha
U KOMÁROVA 10,06 5201/4 KOMÁROV DKC 4070 54,47 q/ha
PROTI HŘBITOVU PLATĚNICE 7,66 4401 PLATĚNICE DKC 4070 59,27 q/ha
KOSTĚNICE PO HAVLÍČKOVI U SILNICE 5,24 8401/6 KOSTĚNICE DKC 4070 146,49 q/ha
KOSTĚNICE PO HAVLÍČKOVI ZA PŘÍKOPEM 2,50 8408/3 KOSTĚNICE DKC 4070 146,49 q/ha
ČERNÁ 9,17 6602 MORAVANY LG 31 250 150,13 q/ha
PROTI STŘEDISKU MORAVANY 10,70 6601/1 MORAVANY LG 31 250 150,13 q/ha
KŘOVATÁ MORAVANY 28,13 7501/5 MORAVANY LG 31 250 151,86 q/ha
KŘEMÍNKA U LIPKY 19,26 7602/3 MORAVANY LG 31 250 148,27 q/ha
KŘEMÍNKA 26,42 7602/4 MORAVANY LG 31 250 148,27 q/ha
KRTA U TRATI 27,11 7701/10 MORAVANY LG 31 250 146,15 q/ha
KRTA TRNOVCE 9,15 7701/6 MORAVANY LG 31 250 146,15 q/ha
U KOST.VĚTROLAMU 3,46 7601/1 MORAVANY LG 31 250 146,15 q/ha
ZA STŘEDISKEM MORAVANY K BOŘICÍM 28,96 6701/2 MORAVANY KIDEMOS 181,83 q/ha
ZA STŘEDISKEM MORAVANY STŘED 28,27 6701/1 MORAVANY KIDEMOS 159,53 q/ha
ZA STŘEDISKEM MORAVANY U SILNICE 22,96 6701/3 MORAVANY KIDEMOS 161,47 q/ha
ZA STŘEDISKEM MORAVANY U TRATI 25,49 6701/4 MORAVANY KIDEMOS 161,64 q/ha
LIPEC ZA ROČKEM I. 24,71 3001/19 LIPEC ATRAXXION 136,76 q/ha
LIPEC ZA ROČKEM II. 19,37 3001/21 LIPEC ATRAXXION 137,82 q/ha
U STUDNY 27,00 3001/18 LIPEC ATRAXXION 145,55 q/ha
KŘOVATÝ TUROV 23,03 2701/2 TUROV ATRAXXION 149,07 q/ha
U BRŮDKU 3,02 1801/15 TUROV ATRAXXION 103,91 q/ha
OBRTLINA 4,40 0802/3 UHERSKO ATRAXXION 63,24 q/ha
ZA PROCHÁZKOU K OPOČNU 10,45 9803/1 OPOČNO ATRAXXION 63,24 q/ha
U SILÁŽNÍCH JAM 8,54 9801 OPOČNO P 9074 122,62 q/ha
ZA KRAVÍNEM OPOČNO I. 22,93 9902/3 OPOČNO P 9074 127,13 q/ha
ZA KRAVÍNEM OPOČNO II. 27,78 9902/1 OPOČNO P 9074 124,06 q/ha
VOJANKA 16,12 9901/2 OPOČNO P 9074 124,44 q/ha
PO LEVINSKÉM 2,93 8001/23 STRADOUŇ P 9074 124,44 q/ha
PROTI JOHANOVI I. 25,39 8901/1 OPOČNO P 9074 135,07 q/ha
PROTI JOHANOVI II. 15,67 8901/3 OPOČNO P 9074 137,06 q/ha
HLOUPU KOPEC I. 28,78 7906/1 OPOČNO P 9074 103,51 q/ha
HLOUPU KOPEC II. 2,21 7906/7 OPOČNO P 9074 103,51 q/ha
HLOUPU KOPEC III. 1,69 7906/6 OPOČNO P 9074 103,51 q/ha
ZA ŘÍHOU 4,44 8903 OPOČNO P 9074 103,51 q/ha
POD MLÝNEM 6,47 4803/2 RADHOŠŤ P 9074 51,25 q/ha
U PILY 5,45 4804/1 JANOVIČKY P 9074 63,24 q/ha
FIGURY 4,74 6701/1 RADHOŠŤ P 9074 51,25 q/ha
ZÁJEZD 6,18 5806/4 RADHOŠŤ P 9074 51,25 q/ha
CELKEM V HRUBÉM : 665,63 123,04 q/ha
CELKEM V ČISTÉM : 665,63 95,48 q/ha

Ječmen jarní
HON ha č. LPIS KATASTR ODRŮDA VÝNOS
NÁPRAVNÍKŮV KOPEC 25,75 5505 PLATĚNICE BENTE 62,77 q/ha
RADÁK S REMÍZEM * 18,57 * 6401/3 PLATĚNICE BENTE 47,32 q/ha
RADÁK 13,96 6401/1 PLATĚNICE BENTE 47,32 q/ha
VLKOVKA 7,81 8806 OPOČNO BENTE 48,83 q/ha
POSTRÁNSKÝ 20,79 9806 OPOČNO BENTE 48,83 q/ha
BUKOVSKÁ 24,44 7706/3 TRUSNOV BENTE 54,64 q/ha
TRUSNOV PROTI STŘEDISKU I. 19,21 8701/1 TRUSNOV BENTE 65,23 q/ha
TRUSNOV PROTI STŘEDISKU II. 18,27 8701/6 TRUSNOV BENTE 65,23 q/ha
JAROSLAV U TELETNÍKU 13,45 5603 JAROSLAV BENTE 52,07 q/ha
JAROSLAV PROTI TELETNÍKU 17,07 6603 JAROSLAV BENTE 50,34 q/ha
ZA WAYRAUCHEM I. 4,57 6605 JAROSLAV BENTE 50,34 q/ha
ZA PÁRALEM 2,22 5501/2 JAROSLAV BENTE ZAORÁNO
ZA STÁTNÍ VELKÝ DÍL 14,74 5612 JAROSLAV BENTE ZAORÁNO
ZA STÁTNÍ TROJÚHELNÍK 4,97 5610 JAROSLAV BENTE ZAORÁNO
POD DAŇKY 10,73 5602/4 JAROSLAV BENTE ZAORÁNO
NAD STŘELNICÍ 6,96 5602/3 JAROSLAV BENTE ZAORÁNO
U STŘELNICE 2,62 5602/1 JAROSLAV BENTE ZAORÁNO
CELKEM V HRUBÉM : 226,13 44,41 q/ha
CELKEM V HRUBÉM BEZ ZAORÁVEK : 183,89 54,62 q/ha
CELKEM V ČISTÉM BEZ ZAORÁVEK : 183,89 51,59 q/ha

YTViNz