» 2022
Pšenice ozimá
HON ha č.LPIS KATASTR ODRŮDA VÝNOS
HLÁVEČ U VSI 14,24 5303/1 PRÁCHOVICE FRISKY 73,57 q/ha
HLÁVEČ 30,00 5303 PRÁCHOVICE FRISKY 75,57 q/ha
U KOMÁROVA 10,06 5201/4 PRÁCHOVICE FRISKY 77,46 q/ha
PROTI HŘBITOVU PLATĚNICE 7,66 4401 PLATĚNICE SHERIFF 53,13 q/ha
BAHNO 19,80 4403/12 PLATĚNICE MOCCA 72,09 q/ha
U PORODNY I. 4,89 4503 PLATĚNICE MOCCA 79,57 q/ha
U PORODNY II. 3,20 4502/2 PLATĚNICE MOCCA 79,57 q/ha
SALAŠ 5,97 4501/3 PLATĚNICE MOCCA 79,57 q/ha
HORKA 9,15 4611/6 PLATĚNICE MOCCA 86,23 q/ha
CERADSKÝ KOPEC 24,47 3602/1 PLATĚNICE MOCCA 82,43 q/ha
PO HAVLÍČKOVI U SILNICE 5,24 8401/6 KOSTĚNICE ORLICE 64,19 q/ha
PO HAVLÍČKOVI ZA PŘÍKOPEM 2,50 8408/3 KOSTĚNICE ORLICE 64,19 q/ha
PROTI STŘEDISKU MORAVANY 10,70 6601/1 MORAVANY ORLICE 68,26 q/ha
ČERNÁ 9,17 6602 MORAVANY ORLICE 68,26 q/ha
KŘOVATÝ MORAVANY 28,13 7501/5 MORAVANY ORLICE 77,64 q/ha
KŘEMÍNKA U LIPKY 19,26 7602/3 MORAVANY ORLICE 63,02 q/ha
KŘEMÍNKA 26,42 7602/4 MORAVANY ORLICE 63,02 q/ha
KRTA U TRATI 27,11 7701/10 MORAVANY ORLICE 73,47 q/ha
KRTA TRNOVCE 9,15 7701/6 MORAVANY ORLICE 73,47 q/ha
U KOSTĚNSKÉHO VĚTROLAMU 3,46 7601/1 MORAVANY ORLICE 73,47 q/ha
MOR.ZA STŘEDISKEM K BOŘICÍM 28,96 6701/2 MORAVANY ORLICE 58,82 q/ha
MOR.ZA STŘEDISKEM STŘED 28,27 6701/1 MORAVANY SHERIFF 58,82 q/ha
MOR.ZA STŘEDISKEM U SILNICE 22,96 6701/3 MORAVANY SHERIFF 58,82 q/ha
MOR.ZA STŘEDISKEM U TRATI 25,49 6701/4 MORAVANY ORLICE 58,82 q/ha
ZA BÍLÝM DOMEM ŽABÁK 27,99 5701/19 SLEPOTICE MOCCA 74,20 q/ha
ZA BÍLÝM DOMEM 27,85 5701/15 MORAVANY MOCCA 74,20 q/ha
ZA BÍLÝM DOMEM JÍLÁK 23,58 5701/8 MORAVANY MOCCA 74,20 q/ha
U ČSAO I. 5,96 4604/3 SLEPOTICE MOCCA 84,42 q/ha
U ČSAO II. 1,95 4607 MORAVANY MOCCA 84,42 q/ha
ZA ŠANTRŮČKEM 4,75 4902 LIPEC MOCCA 93,32 q/ha
ZA DOMKY 14,57 5901/13 LIPEC MOCCA 93,32 q/ha
HAVLENA U VSI 24,02 5001/4 HOLEŠOVICE JOHNSON 80,08 q/ha
HAVLENA 22,64 5001/7 HOLEŠOVICE JOHNSON 80,08 q/ha
DOLA I. 26,11 3801/1 SLEPOTICE JOHNSON 89,46 q/ha
DOLA II. 28,89 3801/4 SLEPOTICE JOHNSON 89,46 q/ha
DOLA III. 29,84 3801/5 SLEPOTICE JOHNSON 89,46 q/ha
POD LIPCEM I. 28,44 3801/8 LIPEC JOHNSON 89,46 q/ha
POD LIPCEM II. 28,93 3801/9 LIPEC JOHNSON 89,46 q/ha
VELKÁ LUKA TUROV 14,87 1709/12 TUROV JOHNSON 86,12 q/ha
U HŘBITOVA UHERSKO 11,69 1709/4 UHERSKO JOHNSON 82,41 q/ha
POD KOULÍ I. 29,15 8705/1 TRUSNOV GALLIXE 63,92 q/ha
POD KOULÍ II. 17,33 8705/6 TRUSNOV GALLIXE 63,92 q/ha
JAROSLAV U TELETNÍKU 13,45 5603 JAROSLAV GALLIXE 58,79 q/ha
JAROSLAV PROTI TELETNÍKU 17,07 6603 JAROSLAV GALLIXE 58,79 q/ha
ZA WAYRAUCHEM I. 4,57 6605 JAROSLAV GALLIXE 58,79 q/ha
ZA WAYRAUCHEM II. 13,05 6606 JAROSLAV GALLIXE 58,79 q/ha
ZA PÁRALEM 2,22 5501/2 JAROSLAV GALLIXE 71,95 q/ha
ZA STÁTNÍ VELKÝ DÍL 14,74 5612 JAROSLAV GALLIXE 71,95 q/ha
ZA STÁTNÍ TROJÚHELNÍK 4,97 5610 JAROSLAV GALLIXE 71,95 q/ha
ZA STÁTNÍ POD DAŇKY 10,73 5602/4 JAROSLAV GALLIXE 71,95 q/ha
ZA STÁTNÍ NAD STŘELNICÍ 6,96 5602/3 JAROSLAV GALLIXE 71,95 q/ha
ZA STÁTNÍ U STŘELNICE 2,62 5602/1 JAROSLAV GALLIXE 71,95 q/ha
NAD ČEKÁRNOU 16,24 5601 TÝNIŠTKO GALLIXE 61,47 q/ha
POD ČEKÁRNOU 15,46 4703 TÝNIŠTKO GALLIXE 61,47 q/ha
POD LESEM U RZŮ VÁTINA 3,03 4602 TÝNIŠTKO GALLIXE 61,47 q/ha
U RZŮ U RYBNÍKA 8,04 4601/1 TÝNIŠTKO GALLIXE 61,47 q/ha
BLATNÍK-PŘÍDĚL 27,49 6701/11 RADHOŠŤ GALLIXE 67,86 q/ha
KAMENCE U KRAVÍNA 4,57 5703/1 TÝNIŠŤKO FRISKY 51,67 q/ha
KAMENCE VELKÝ KUS 11,82 5703/4 TÝNIŠŤKO FRISKY 51,67 q/ha
KAMENCE K HOSPODĚ 2,50 4702/1 TÝNIŠŤKO FRISKY 51,67 q/ha
CELKEM v hrubém : 924,35 ha 72,85 q/ha
CELKEM v čistém : 924,35 ha 71,75 q/ha
Řepka ozimá
HON ha č.LPIS KATASTR ODRŮDA VÝNOS
BŘEHA 18,60 5403 PRÁCHOVICE EXOTTER 38,45 q/ha
SAD 18,91 4404/5 PLATĚNICE EXOTTER 41,83 q/ha
PLATĚNICE ZA HŘBITOVEM 22,89 5402 PLATĚNICE EXOTTER 34,40 q/ha
PROUTNICE 3,52 5401 PLATĚNICE TEMPTATION 42,18 q/ha
PLAT. LUKA ZA TESAŘEM 20,69 6402/4 PLATĚNICE TEMPTATION 42,18 q/ha
PLAT.LUKA ZA KOVÁRNOU 29,27 6402/3 PLATĚNICE TEMPTATION 42,18 q/ha
PLATENSKÁ LUKA 28,04 6402/6 PLATĚNICE TEMPTATION 42,18 q/ha
PLATENSKÁ LUKA HAJSKÝ 22,53 6402/5 PLATĚNICE TEMPTATION 42,18 q/ha
NÁPRAVNÍKŮV KOPEC 25,75 5505 PLATĚNICE TEMPTATION 42,85 q/ha
RADÁK S REMÍZEM 20,24 6401/3 PLATĚNICE TEMPTATION 37,67 q/ha
RADÁK 13,96 6401/1 PLATĚNICE TEMPTATION 37,67 q/ha
JIŘIČKO 8,04 3601/1 SLEPOTICE EXOTTER 31,65 q/ha
SLEPOTSKÁ LUKA 28,38 3601/5 SLEPOTICE EXOTTER 31,65 q/ha
STŘEDISKO SLEPOTICE 0,93 4703/1 SLEPOTICE EXOTTER 34,19 q/ha
VLKOVKA 7,81 8806 OPOČNO EXOTTER 33,51 q/ha
POSTRÁNSKÝ 20,79 9806 OPOČNO EXOTTER 41,59 q/ha
POSTRÁNSKÝ PO NOVÁKOVI 8,94 9807/3 OPOČNO EXOTTER 33,51 q/ha
NAD SMETNÍKEM 3,44 8809 OPOČNO EXOTTER 33,51 q/ha
VÁTINA POD LESEM 2,26 8604 TRUSNOV ARCHITEKT 30,34 q/ha
TRUSNOV POD LESEM I. 26,37 7603/1 TRUSNOV ARCHITEKT 30,34 q/ha
TRUSNOV POD LESEM II. 4,50 7603/4 TRUSNOV ARCHITEKT 30,34 q/ha
JALOVČÍ 12,65 7602/2 TRUSNOV ARCHITEKT 30,34 q/ha
ZÁBELKA 29,03 7602/1 TRUSNOV ARCHITEKT 28,18 q/ha
ZA FRANCLINOU VPRAVO 19,31 7705/1 TRUSNOV UMBERTO KWS 33,95 q/ha
ZA FRANCLINOU VLEVO 12,39 7601 TRUSNOV EXOTTER 33,95 q/ha
U TŘÍ KOCOURŮ 3,94 6704 SEDLIŠŤKA UMBERTO KWS 33,95 q/ha
ŠEJVAL 16,33 6702/5 RADHOŠŤ UMBERTO KWS 35,98 q/ha
NEČESANU KOPEC 13,62 7803/6 SEDLIŠŤKA EXOTTER 38,61 q/ha
KLOFANDŮ KOPEC 4,14 7804/3 SEDLIŠŤKA EXOTTER 38,61 q/ha
PO DOČEKALOVI 2,13 6703 RADHOŠŤ UMBERTO KWS 29,49 q/ha
TÝNIŠTKO POD LESEM 14,83 5702 TÝNIŠTKO UMBERTO KWS 29,49 q/ha
CELKEM v hrubém : 464,23 ha --- --- --- 36,60 q/ha
CELKEM v čistém : 464,23 ha --- --- --- 36,36 q/ha

Pšenice jarní
HON ha č.LPIS KATASTR ODRŮDA VÝNOS
ZA KUDRNOVOU U HÁJE 14.3.2022 21,30 6203/5 PRÁCHOVICE PEXESO 60,67 q/ha
ZA KUDRNOVOU KOMÁROV 14.3.2022 25,23 6203/3 PRÁCHOVICE PEXESO 60,67 q/ha
LIPEC ZA ROČKEM U VSI-3.3.2022 24,71 3001/19 LIPEC PEXESO 84,03 q/ha
LIPEC ZA ROČKEM- 3.3.2022 19,37 3001/20 LIPEC PEXESO 84,03 q/ha
U STUDNY- 2.3.2022 27,00 3001/18 LIPEC PEXESO 84,03 q/ha
KŘOVATÝ TUROV- 4.3.2022 23,03 2701/2 TUROV PEXESO 82,61 q/ha
U BRŮDKU – 4.3.2022 3,02 1801/15 TUROV PEXESO 60,55 q/ha
TUROV PO SEIDLOVI - 4.3.2022 8,65 1801/14 TUROV PEXESO 60,55 q/ha
FIGURY - 7.3.2022 4,74 6701/1 RADHOŠŤ PEXESO 52,84 q/ha
ZÁJEZD – 7.3.2022 6,18 5806/4 RADHOŠŤ PEXESO 52,84 q/ha
JAROSLAV U SPONERA 1,03 JAROSLAV PEXESO 52,84 q/ha
CELKEM v hrubém : 164,26 ha 73,41 q/ha
CELKEM v čistém : 164,26 ha 71,84 q/ha

Kukuřice
HON ha č.LPIS KATASTR HYBRID VÝNOS
POD HRÁZÍ 6,03 7405/1 MORAVANSKÝ P 9074 111,70 q/ha
PRÁŠKOVA ZAHRADA 12,45 7401/7 MORAVANSKÝ P 9074 111,70 q/ha
PRÁŠKOVA ZAHRADA U ZAHRADY 19,30 7401/1 MORAVANSKÝ P 9074 111,70 q/ha
ZA MATOUŠKEM 1,70 7403/5 MORAVANSKÝ P 9074 111,70 q/ha
ZA ŠLÍMOU 4,24 7402/5 MORAVANSKÝ P 9074 111,70 q/ha
MORAVANSKÁ LUKA 14,09 6506/2 MORAVANSKÝ P 9074 126,49 q/ha
MORAVANSKÁ LUKA U REMÍZU 21,51 6506/1 MORAVANSKÝ P 9074 126,49 q/ha
OKRAJE 8,47 7401 MORAVANSKÝ DKC 3805 124,38 q/ha
ZA FOŘTEM 10,05 6505/1 MORAVANSKÝ P 9074 124,38 q/ha
BEZDĚKOVA 28,87 8408/4 MORAVANSKÝ P 9074 124,38 q/ha
PŘED ROČKEM 4,77 4601 SLEPOTICE KIDEMOS 131,95 q/ha
POD KULTURÁKEM 26,98 4701/1 SLEPOTICE DKC 3805 133,71 q/ha
POD KULTURÁKEM U STAŇKA 25,67 4701/3 SLEPOTICE DKC 3805 133,71 q/ha
BĚLEŠOVSKÝ VĚTROLAM 17,05 5901/10 BĚLEŠOVICE DKC 3805 96,28 q/ha
ZA KŘÍŽKEM 23,12 5802/1 SLEPOTICE DKC 3805 102,79 q/ha
PRAŠIVÁ 17,06 5801 BĚLEŠOVICE DKC 3805 92,71 q/ha
HUŠÁRA I. 23,97 3802/4 SLEPOTICE KIDEMOS 97,72 q/ha
HUŠÁRA II. 26,97 3802/3 SLEPOTICE KIDEMOS 97,72 q/ha
HUŠÁRA III. 28,31 3802/1 SLEPOTICE KIDEMOS 97,72 q/ha
POD LETIŠTĚM I. 25,91 3803/1 TUROV ATRAXXION 117,85 q/ha
POD LETIŠTĚM II. 12,59 3803/3 TUROV ATRAXXION 117,85 q/ha
TUROVSKÝ VĚTROLAM I. 22,48 3001/15 TUROV ATRAXXION 130,36 q/ha
TUROVSKÝ VĚTROLAM II. 21,66 3001/16 CHROUSTOVICE ATRAXXION 130,36 q/ha
OBRTLINA 4,40 0802/3 UHERSKO ATRAXXION 111,44 q/ha
ZA PROCHÁZKOU 10,45 9803/1 OPOČNO ATRAXXION 126,05 q/ha
U STRADOUNĚ K OSTROVU 7,31 8001/5 STRADOUŇ ATRAXXION 138,36 q/ha
U STRADOUNĚ KE HŘIŠTI 7,09 7005/4 STRADOUŇ ATRAXXION 138,36 q/ha
U MENTOURA 9,31 8102/3 STRADOUŇ ATRAXXION 138,36 q/ha
RADHOŠŤ ZA PRODEJNOU 4,10 6902/2 RADHOŠŤ ATRAXXION 109,43 q/ha
ŠPICE U SEDLIŠŤKY 3,98 7802 SEDLIŠŤKA ATRAXXION 109,43 q/ha
BUKOVSKÁ 24,44 7706/3 TRUSNOV P 9074 104,36 q/ha
TRUSNOV PROTI STŘEDISKU I. 19,21 8701/1 TRUSNOV LG 31250 121,64 q/ha
TRUSNOV PROTI STŘEDISKU II. 18,27 8701/6 TRUSNOV LG 31250 121,64 q/ha
POD MLÝNEM 6,47 4803/2 RADHOŠŤ LG 31250 101,98 q/ha
U PILY 5,45 4804/1 JANOVIČKY LG 31250 101,98 q/ha
U NAJDUSTU PO NOVÁKOVI 4,39 9603/1 UHERSKO CAPTIVIA ! 60,53 q/ha
POD TRUSNOVEM 3,80 9601 TRUSNOV CAPTIVIA 60,53 q/ha
U NAJDUSTU 3,72 9605 UHERSKO CAPTIVIA 60,53 q/ha
U NAJDUSTU K LODRANTU 5,06 8601/2 UHERSKO LG 31250 60,53 q/ha
POD HUMNY I. 25,45 8601/1 TRUSNOV LG 31250 60,53 q/ha
POD HUMNY II. 10,29 8601/5 TRUSNOV LG 31250 60,53 q/ha
CELKEM v hrubém : 576,44 111,35 q/ha
CELKEM v čistém : 576,44 90,16 q/ha
Ječmen jarní
HON ha č.LPIS KATASTR ODRŮDA VÝNOS
U SILÁŽNÍCH JAM 8,54 9801 OPOČNO BENTE 69,34 q/ha
OPOČNO ZA KRAVÍNEM I. 22,93 9902/3 OPOČNO BENTE 74,68 q/ha
OPOČNO ZA KRAVÍNEM II. 27,78 9902/1 OPOČNO BENTE 74,68 q/ha
VOJANKA 16,12 9901/2 OPOČNO BENTE 72,52 q/ha
PO LEVINSKÉM 2,93 8001/23 STRADOUŇ BENTE 72,52 q/ha
PROTI JOHANOVI I. 25,39 8901/1 OPOČNO BENTE 74,86 q/ha
PROTI JOHANOVI II. 15,67 8901/3 OPOČNO BENTE 74,86 q/ha
HLOUPU KOPEC I. 28,78 7906/1 OPOČNO BENTE 74,73 q/ha
HLOUPU KOPEC II. 2,21 7906/7 OPOČNO BENTE 74,73 q/ha
HLOUPU KOPEC III. 1,69 7906/6 OPOČNO BENTE 74,73 q/ha
ZA ŘÍHOU 4,44 8903 OPOČNO BENTE 74,73 q/ha
CELKEM v hrubém : 156,48 - --- BENTE 74,18 q/ha
CELKEM v čistém : 156,48 - --- BENTE 72,92 q/ha

YTE3Mz