Podívejte jak se urodilo jiným...

Žňové zpravodajství AK ČR 2015, č. 4

Přehled výnosů obilovin a řepky

 

výnos t/ha

k 4. 8. 2014

 

výnos t/ha

k 3. 8. 2015

% sklizených ploch

k 3. 8. 2015

základní obiloviny

6,05

6,09

48

pšenice ozimá

6,36

6,46

50

pšenice jarní

5,06

5,18

10

žito

5,03

4,76

20

ječmen ozimý

5,69

5,47

98

ječmen jarní

5,72

5,60

45

oves

3,99

4

7

tritikale

5,55

5,40

23

řepka

3,96

3,46

80

Obiloviny

Sklizeň ploch základních obilovin se přiblížila jedné polovině s hektarovým výnosem prakticky stejným jako ve stejnou dobu loňského roku.

 

Jihomoravské okresy již sklizeň končí. Např. okres Znojmo má sklizeno 95 % s velmi rozdílnými výnosy – na Hrušovansku jen 4 t/ha.

U jednotlivých druhů obilovin jsou v hektarových výnosech mezi kraji výrazné rozdíly.

U ozimé pšenice byla sklizena polovina ploch s výnosem o 0,1 t/ha vyšším než ve stejnou dobu loňského roku. Nejnižší výnos z 13 % sklizených ploch má Karlovarský kraj 5,14 t/ha a Plzeňský z 18 % ploch 5,46 t/ha. Nejvyšší je v Olomouckém kraji z 66 % sklizených ploch 7,6 t/ha.

U ozimého ječmene zbývají ke sklizni necelé 2 % ploch. Hektarový výnos je o 0,22 t/ha nižší než ve stejnou dobu loni. Nižší výnos než 5 t/ha je v krajích Karlovarském, jen 3,96 t/h a Libereckém 4,82 t/ha. Nejvyšší výnos je v kraji Královehradeckém 5,92 t/ha.

Sklizeň jarního ječmene se blíží polovině ploch s výnosem o 0,12 t/ha nižším než v loňském roce. Nejnižší výnos je v Plzeňském kraji z 12 % sklizených ploch 2,39 t/ha. V Karlovarském kraji sklizeň tohoto druhu obilovin dosud nezačala. Nižší výnosy než 5 t/ha má Jihomoravský kraj 4,75 t/ha na 77 % sklizených ploch a kraj Vysočina 4,77 t/ha na 23 % ploch a Jihočeský 4,8 t/ha na 41 % ploch. Nejvyššího výnosu 7,03 t/ha na 56 % sklizených ploch dosahuje Olomoucký kraj.

 

U žita je na sklizené ploše 20 % o 0,27 t/ha nižší výnos než ve stejnou dobu loni. Hektarové výnosy se pohybují od 3,50 t/ha v Moravskoslezském kraji z 59 % sklizených ploch až po téměř dvojnásobek 6,9 t/ha v kraji Zlínském ze stejného procenta  ploch.

U triticale je z dosud sklizených 23 % ploch o 0,15 t/ha nižší výnos než loni a to od 3,38 t/ha z 13 % sklizených ploch v Ústeckém kraji po 7,27 t/ha z 23 % ploch v kraji Olomouckém.

 

Jarní pšenice a ovsa není dosud sklizeno více jak 10 % ploch.

 

Řepky je ke k 3. 8. 2015 sklizeno 80 % ploch s výnosem 3,46 t/ha, loni ve stejnou dobu to bylo 89 % s výnosem 3,96 t/ha. Letos je tedy o 0,5 t/ha výnos nižší. Mezi jednotlivými kraji jsou výrazné rozdíly od 2,75 t/ha ze 70 % sklizených ploch v Moravskoslezské kraji po 4,07 t/ha z 56 % sklizených ploch v kraji Libereckém. Kromě Libereckého nedosahuje loňský výnos ani jeden kraj.

 

 

 

V Praze 3. srpna 2015                        Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

zahorka@akcr.cz.

 

Zapsala: Valerie Ivašková

 

Tabulky SZIF

Žně 2015 – postup sklizně dle krajů

 

Stav ke dni: 3. srpen 2015

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

Žito

Oves

Tritikale

Obiloviny celkem

Řepka

Praha a Středočeský kraj

Celkově ke sklizni (ha)

168272

12812

21496

51623

3742

5800

5876

269621

84443

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

79 280

769

21 417

21 992

927

445

1 979

126 810

64 895

Podíl sklizených ploch (%)

47,11

6,00

99,63

42,60

24,77

7,68

33,69

47,03

76,85

Celkově sklizeno (t)

539 375

4 568

118 488

128 534

5 329

1 710

10 619

808 625

233 823

Průměrný výnos (t/ha)

6,80

5,94

5,53

5,84

5,75

3,84

5,36

6,38

3,60

Jihočeský kraj

Celkově ke sklizni (ha)

72823

4933

16821

19957

3462

10527

8966

137489

40143

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

31295

41

16767

8233

722

2096

3549

62703

36658

Podíl sklizených ploch (%)

42,97

0,83

99,68

41,25

20,85

19,91

39,58

45,61

91,32

Celkově sklizeno (t)

191814

205

92907

40052

3012

8646

18776

355412

121371

Průměrný výnos (t/ha)

6,13

5,00

5,54

4,86

4,17

4,12

5,29

5,67

3,31

Královéhradecký kraj

Celkově ke sklizni (ha)

54210

2671

7803

8357

1725

1954

3944

80664

24614

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

22085

60

7157

3379

134

0

427

33242

17356

Podíl sklizených ploch (%)

40,74

2,25

91,72

40,43

7,77

0,00

10,83

41,21

70,51

Celkově sklizeno (t)

164508

247

42358

24197

839

0

3007

235053

66631

Průměrný výnos (t/ha)

7,45

4,12

5,92

7,16

6,26

0

7,04

7,07

3,84

Karlovarský kraj

Celkově ke sklizni (ha)

10781

494

1319

3214

866

1183

1295

19152

6029

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

1353

0

1047

0

0

0

34

2434

3298

Podíl sklizených ploch (%)

12,55

0,00

79,38

0,00

0,00

0,00

2,63

12,71

54,70

Celkově sklizeno (t)

6949

0

4150

0

0

0

170

11269

11244

Průměrný výnos (t/ha)

5,14

0,00

3,96

0,00

0,00

0,00

5,00

4,63

3,41

Ústecký kraj

Celkově ke sklizni (ha)

57179

6642

4492

18311

959

799

846

89228

22541

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

30658

602

4492

9220

308

90

109

45479

16128

Podíl sklizených ploch (%)

53,62

9,06

100,00

50,35

32,12

11,26

12,88

50,97

71,55

Celkově sklizeno (t)

185441

2984

26262

47666

1416

409

368

264546

60744

Průměrný výnos (t/ha)

6,05

4,96

5,85

5,17

4,60

4,54

3,38

5,82

3,77

Liberecký kraj

Celkově ke sklizni (ha)

11151

1087

2098

2635

821

1271

1598

20661

5630

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

2 761

110

2 023

116

0

0

97

5 107

3 177

Podíl sklizených ploch (%)

24,76

10,12

96,42

4,40

0,00

0,00

6,07

24,72

56,43

Celkově sklizeno (t)

18 940

572

9 751

621

0

0

485

30 369

12 930

Průměrný výnos (t/ha)

6,86

5,20

4,82

5,35

0,00

0,00

5,00

5,54

4,07

Plzeňský kraj

Celkově ke sklizni (ha)

54586

4084

16652

12157

2061

6777

5763

102080

32053

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

9777

0

16652

1498

290

38

19

27983

27624

Podíl sklizených ploch (%)

17,90

0,00

100,00

12,30

14,00

0,60

0,30

27,40

86,20

Celkově sklizeno (t)

53417

0

90720

3587

1558

152

99,4

149533

98014

Průměrný výnos (t/ha)

5,46

0,00

5,45

2,39

5,37

4,00

5,23

5,34

3,55

Pardubický kraj

Celkově ke sklizni (ha)

50521

3297

5410

17334

646

1882

4714

83804

24775

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

19197

0

5210

5246

56

0

1235

30944

16482

Podíl sklizených ploch (%)

38,00

0,00

96,30

30,26

8,62

0,00

26,20

36,92

66,53

Celkově sklizeno (t)

132410

0

29340

32027

211

0

6643

200630

56968

Průměrný výnos (t/ha)

6,90

0,00

5,63

6,11

3,80

0,00

5,38

6,48

3,46

Kraj Vysočina

Celkově ke sklizni (ha)

68715

3372

11831

36102

3732

5823

4673

134248

37550

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

25310

143

11831

8222

81

98

508

46193

27188,5

Podíl sklizených ploch (%)

36,80

4,20

100,00

22,80

2,20

1,70

10,90

34,40

72,40

Celkově sklizeno (t)

152227

901

64530

39179

454

349

2872

260512

92877

Průměrný výnos (t/ha)

6,01

6,30

5,45

4,77

5,60

3,56

5,65

5,64

3,42

Jihomoravský kraj

Celkově ke sklizni (ha)

109513

4616

5943

34930

2039

1193

1837

160071

35273

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

93386

2579

5943

26980

1257

96

1463

131704

35273

Podíl sklizených ploch (%)

85,27

55,87

100

77,24

61,65

8,05

79,64

82,28

100

Celkově sklizeno (t)

550044

12328

30250

128155

5694

308

7549

734328

111110

Průměrný výnos (t/ha)

5,89

4,78

5,09

4,75

4,53

3,2

5,16

5,58

3,15

Olomoucký kraj

Celkově ke sklizni (ha)

49414

2792

2856

34506

936

1880

1431

93815

23147

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

32 562

208

2 743

19 227

0

53

336

55 129

19 743

Podíl sklizených ploch (%)

65,90

7,45

96,04

55,72

0,00

2,82

23,48

58,76

85,29

Celkově sklizeno (t)

247 520

1 565

15 574

135 215

0

210

2 442

402 526

68 978

Průměrný výnos (t/ha)

7,60

7,52

5,68

7,03

0,00

3,96

7,27

7,30

3,49

Zlínský kraj

Celkově ke sklizni (ha)

32619

2393

2649

8634

99

1163

462

48019

12608

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

19 960

562

2 628

6 058

58

145

198

27 108

11 570

Podíl sklizených ploch (%)

61,19

23,48

99,21

70,17

58,82

12,51

42,86

56,45

91,77

Celkově sklizeno (t)

138 559

2 996

13 911

39 564

402

463

760

196 654

40 702

Průměrný výnos (t/ha)

6,94

5,33

5,29

6,52

6,9

3,19

3,84

7,25

3,51

Moravskoslezský kraj

Celkově ke sklizni (ha)

38415

2426

5170

13645

892

2145

1485

64178

17373

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

17762

96

5046

6436

530

20

21

29910

12160

Podíl sklizených ploch (%)

46,24

3,95

97,61

47,17

59,42

0,94

1,38

46,61

70,00

Celkově sklizeno (t)

110122

417

25433

33917

1855

84

90

171919

33441

Průměrný výnos (t/ha)

6,20

4,35

5,04

5,27

3,50

4,15

4,40

5,75

2,75

Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuřici a ostatní obiloviny

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: SZIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žně 2015 – postup sklizně

 

celá ČR

Stav ke dni: 3. srpen 2015

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

Žito

Oves

Tritikale

Obiloviny celkem

Řepka

Celkově ke sklizni (ha)

778 199

51 619

104 540

261 405

21 980

42 397

42 890

1 303 030

366 179

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

385 385

5 170

102 956

116 608

4 363

3 082

9 974

627 538

291 553

Podíl sklizených ploch (%)

49,52

10,01

98,49

44,61

19,85

7,27

23,26

48,16

79,62

Celkově sklizeno (t)

2 491 327

26 783

563 673

652 714

20 771

12 331

53 880

3 821 479

1 008 832

Průměrný výnos (t/ha)

6,46

5,18

5,47

5,60

4,76

4,00

5,40

6,09

3,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodej sena

Prodej sena – velké balíky (cca 4q),

200 Kč/q vč. DPH

MORAS AKCIOVÁ SPOLEČNOST MORAVANY

Vítejte na webu MORAS AKCIOVÁ SPOLEČNOST MORAVANY

MORAS akciová společnost Moravany je zemědělský podnik s rostlinnou produkcí, z níž 2/3 jdou na krmné směsi.

Živočišnou výrobou je chov prasat, výkrm brojlerových kuřat a jatečných krůt.

 

 

 

 

YTdjYjZlNj