Dopis vlastníkům půdy

V Moravanech dne 21. Května 2015

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás jako na vlastníka zemědělské půdy, na které hospodaříme. Velmi si vážíme naší dosavadní spolupráce při nájmu (pachtu) Vašich pozemků. Chceme Vás ujistit, že máme i nadále zájem na Vašich pozemcích hospodařit s péčí řádného hospodáře a platit Vám řádně a včas dohodnuté nájemné (pachtovné) tak, jak se děje doposud.

Znakem každého vlastnictví je jeho užitek pro vlastníka. V případě nájmu (pachtu) Vaší zemědělské půdy je to výše nájemného (pachtovného). Mohu Vás jménem managmentu naší společnosti ujistit, že jsme dělali, děláme a v budoucnu uděláme všechno pro to, aby užitek z nájemného (pachtovného) byl stále větší a větší. Tento užitek z půdy bude pro Vás stále větší a větší pouze, pokud nebude naší společnosti ubývat výměra obhospodařované půdy.

V posledních dnech od Vás dostáváme informace, že Vás kontaktují písemně nebo i osobně zástupci různých společností s cílem odkoupit nebo pronajmout (propachtovat) pozemky, které máte ve vlastnictví. Nehledě na neserióznost těchto nabídek (Kupní cena za půdu nebo nájemné (pachtovné) jsou uváděny s předložkou „až“- až 250.000,- Kč/ha znamená cokoliv od 0,- Kč do 250.000,- Kč, až 5.000,- Kč znamená cokoliv od 0,- Kč do 5.000,- Kč, není uváděna délka nájmu (pachtu)) jde podle našich informací o společnosti nebo i fyzické osoby, které se buď zabývají spekulativními nákupy půdy, kdy půdu obratem s výrazným ziskem prodávají dalším subjektům, případně nám nebo jde o společnosti nebo i fyzické osoby snažící se naši společnost jako konkurenci zlikvidovat.

S ohledem na výše uvedené Vás prosíme, pokud se rozhodnete prodávat Vaši zemědělskou půdu, na které hospodaříme  nebo nebudete souhlasit s obsahem nové nájemní (pachtovní) smlouvy posílané v těchto dnech, kontaktujte  přímo pracovnici naší společnosti paní Formanovou, tel. 466 951 043 nebo tel. 777 292 280, e-mail:  moras.formanova@centrum.cz (Má za úkol uzavírat s Vámi nové nájemní (pachtovní) smlouvy a koordinovat veškeré nákupy půdy.) nebo kontaktujte našeho zmocněnce pana Ing. Mikesku, tel. 776 757 883 nebo 739 456 160, e-mail: mikeskaa.p@seznam.cz (Má za úkol vyřídit veškerou administrativu spojenou s nákupem zemědělské půdy.).

Garantujeme Vám, že Vaše pozemky koupíme za cenu odpovídající dané tržní ceně v daném čase a v konkrétní lokalitě. Rovněž Vám garantujeme rychlé vyřízení prodeje půdy a rychlé zaplacení kupní ceny za půdu.

Děkujeme Vám. S pozdravem

 

 

MORAS akciová společnost                                                              MORAS akciová společnost

Ing. Jiří Glaser                                                                               Zdeněk Barták

místopředseda představenstva                                                         předseda představenstva

 

YjgyZ