SLUŽBY
Ceník služeb

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

 

1

Doprava nákladním autem, traktorem

 

sazba je stanovena na tarifní stupeň v tunách a za každý ujetý km

 

 

nosnost vozidla v tunách

 

 

8

9

16

20

23

a

hodinová sazba

 

 

 

 

 

 

1 - 5 km /po silnici/

620,00

620,00

740,00

825,00

1 032,00

 

1 - 5 km /terén/

825,00

825,00

996,00

1 100,00

1 200,00

b

sazba za ujetý km

 

 

 

 

 

 

nad 5 km

20,90

26,80

31,20

33,60

43,20

c

čekací doba

 

 

 

 

 

 

celkem do 1 hodiny nad 15 min

66,40

55,00

62,00

63,00

66,00

 

celkem nad 1 hodinu za 15 min.

73,00

83,00

94,60

96,00

100,00

 

prvních 15 min. čekání se nefakturuje

 Pozn.

při ztížených podmínkách v terénu se zvyšuje sazba až o 30 % ze základní sazby

 

2 A

Přeprava speciálními vozidly – DAF

a

sazba za ujetý km

33,90

 

do 5 km – zvýšení až o 50% základní sazby

 

b

čekací doba

 

 

15 min.

56,00

 

 prvních 15 min. čekání se nefakturuje

 

 

2 B

Prohrnování sněhu pro obce

 

 

sazba za 1 hodinu

672,00

 

3

Vysokozdvižný vozík

 

 

sazba za 15 minut

180,00

 

při použití v terénu se zvyšuje sazba až o 30% ze základní sazby

 

4

Autojeřáb

 

 

sazba za 1 km

26,90

 

sazba 15 min. (bez jízdy)

180,00

 

V případě použití vleku se i jízda vleku fakturuje - 18,- Kč / km

 

5

Nakladač, buldozer

 

Caterpillar 226 (Bobík)

15 minut

240,00

 

Caterpillar – rypadlo 435 E

15 minut

240,00

 

Manipulátor JCB

15 minut

360,00

 

Manipulátor Schäffer

15 minut

360,00

 

6

kolový traktor (samostatný)

 

Z 7011–8011

15 minut

138,00

 

Z 10145, 16145

15 minut

172,00

 

John Deere

15 minut

420,00

 

mulčování

15 minut

156,00

 

7

odvoz fekálií a vody

 

fekální vozidlo – přívěs

jednotka

 do 5 000 l

  nad 7 000 l

 nad 15 000 l

 

jízdní výkon

1 km

19,20

26,40

39,60

 

výkon na místě

15 minut

105,00

105,00

105,00

 

přečerpání

100 l

6,00

6,00

6,00

*objem fekálu od 5 001 litrů do 7 000 litrů není využíván

 

8

práce v kovodílně

 

provedené práce nad 1 hodinu

480,- Kč / hod.

 

provedené práce do 1 hodiny

120,- Kč za započatou půl hodinu

 

9

ostatní ruční práce neuvedené v době 8

360,- Kč / hod

 

10

zapůjčení vleku

78,- Kč za každou započatou hodinu

 

11

práce s cisternou – hasiči

720,- Kč / hod

YWQ5Mjcw