ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA
ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA

Rozhodnutí představenstva MORAS a.s. Moravany

ze dne 6. 2. 2014

Dle stanoviska Českého zdravotního ústavu a orgánů hygienické služby nelze surové fekálie obyvatel (tuhé obsahy septiků a žump, odpadní voda z WC, kuchyně a koupelen) přímo aplikovat na zemědělskou půdu z důvodu nebezpečí šíření nákazy, pro nedostatečnou kontrolu cizorodých látek a pro dodržení zásad ochrany životního prostředí (obsahy fosfátů a jiných látek obsažené v saponátech a mycích prostředcích).

Likvidaci fekálií proto musí řešit obec v souladu s legislativou vod - zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a zákon č.185/2001 Sb. o odpadech.

Z tohoto důvodu představenstvo MORAS a.s. Moravany rozhodlo, že tyto služby bude i nadále provozovat pouze pro občany okolních obcí, ale pouze se souhlasem obce, jež tyto fekálie převezme za úplatu na své čističky odpadních vod po předchozí domluvě žadatele o vývoz fekálií.

Toto rozhodnutí vstupuje v účinnost od 1. 3. 2014.

představenstvo MORAS a.s. Moravany

V Moravanech dne 6. 2. 2014

ZjI0NDR